Detta visar data i registret

87 % Andel operationer där trumhinnan har läkt vid återbesök efter minst fyra månader. Gäller operationer utförda före 2015-03-31.
52 % Svarsfrekvens i uppföljningen minst fyra månader efter operation. Gäller operationer utförda före 2015-03-31.

Registret för myringo- och ossikuloplastik

Huvudsyftet med Registret för myringo- och ossikuloplastik är verksamhetsanalys och att stödja fortlöpande kliniskt förbättringsarbete. I registret samlas data om myringoplastiker och ossikuloplastiker som utförs enskilt eller i kombination och där syftet är att få en hel trumhinna och/eller förbättrad hörsel. Patientenkäter ger information om komplikationer och om hur nöjda patienterna är med resultaten av operationerna. På sikt är målet att kunna avgöra vilka operationsmetoder vid myringo- och ossikuloplastik som ger bäst resultat. Ytterligare ett mål är att få ökad kunskap om antibiotikaanvändningen vid öronkirurgi.
Läs mer.