Logo

Utfasning av mobilt bankID

Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

Läs hela nyheten.

Svenska Öronkirurgiska Registret

  • Svenska Öronkirurgiska Registret

    SVENSKA ÖRONKIRURGISKA REGISTRET FINNS FRÅN FEBRUARI 2024 PÅ "VÅRDEN I SIFFROR”