Syfte med Registret för myringo- och ossikuloplastik

Myringoplastik är en operation som syftar till att laga hål i trumhinnan. Operationen utförs oftast för att motverka återkommande infektioner med rinnande öra eller för att förbättra hörseln. Myringoplastik är en av de vanligaste öronoperationerna.

Ossikuloplastik syftar till att laga hörselbenen för att förbättra hörseln. Detta kan ske antingen genom att man modellerar om patientens egna hörselben eller genom att man ersätter dem med en protes av till exempel titan.

Registret för myringo- och ossikuloplastik samlar data om dessa båda typer av operation i syfte att förbättra verksamheten. Data kan också användas för forskning.

Vårdpersonal matar in data om till exempel patientens hörsel, vilken operationsteknik som använts, om patienten fick antibiotika i samband med operationen och om trumhinnan läkte. Ett år efter operationen får patienten svara på en enkät. Frågorna gäller om informationen inför operationen var bra, om det uppstod några problem i samband med operationen och hur nöjd patienten är med resultatet av operationen.

Med uppgifterna i registret finns unika möjligheter att se vilka operationsmetoder för myringo- och ossikuloplastik som används i Sverige. På sikt kommer man att kunna bedöma vilka operationsmetoder som ger bäst resultat. Patientenkäterna ger också information om komplikationer som uppstår och hur nöjda patienterna är. Dessa data kan användas för att skapa förbättrade arbetsrutiner samt förbättrad information till patienter framöver. Ju fler patienter som svarar på enkäterna, desto större möjligheter finns att förbättra verksamheten.